WakeBoard_169 WakeBoard_183    

1. เหนื่อยๆ ขอพักหน่อย

2. ขอเป็นนางแบบสักวัน

WakeBoard_285   WakeBoard_39

3. ได้เวลาวางมือ

4. ยังมันส์อยู่

WakeBoard_302WakeBoard_229   

5. อีกคนเพิ่งกลับมาเมืองไทย

6. อีกหนึ่งกำลังจะจากเมืองไทย

WakeBoard_297WakeBoard_6

ช่วงเวลาดีของคนสองคน เราก็ควรที่จะเก็บมันเอาไว้ในความทรงจำตลอดไป

Advertisements